Prevencióválasztó: Felvilágosító előadások iskolásoknak I Prevenciós programok az F20-ban I 2019-es prevenciós programok


  A KMO Művelődési Ház 1997-ben, több mint  20 évvel ezelőtt indította el a három lépcsős komplex prevenciós szakmai programját, „Mondj Nemet!” címmel. 2019-ben számos izgalmas, hasznos ismereteket nyújtó új programokkal várjuk vendégeink. A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatásával valósulnak meg. A pályázatban résztvevő programokról a lap alján olvashatnak bővebben.

  AKTUÁLIS PREVENCIÓS PROGRAMOK

  Csoportfoglalkozás a drogprevenció jegyében - 2019. március 5., 12., 19.,26. 17:00 - 19:00 óra

  A szenvedélybetegségek megelőzésének egyik legfontosabb eleme a prevenció. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az iskolai, gyermekvédelmi színtereken kapjon szerepet a preventív nevelés, hanem a családi közösségen belül is. Ennek érdekében csoportfoglalkozáson, meghívott vendégen keresztül mutatnánk be a szülőknek, hogyan tudnak segíteni annak megelőzésében, hogy gyermekük szenvedélybeteggé váljon. Ezeken az alkalmakon a prevención kívül szerepet kapna annak bemutatása is, hogy pontosan milyen szereket nevezünk drognak, és egy- egy szer milyen hatással lehet hétköznapi életünkre.

  03.05. //  Prevenció, áldozattá válás, kriminalizáció // Vendég: Dobák Szilvia (rendőrség)

  03.12. // A függőségek kialakulása // Vendég: Varga Dániel (Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.)

  03.19. // Családi kapcsolatok, minták, szerepe a függőségek kialakulásában // Vendég: Gönczi Gábor (Egészségdokk Drogprev. Alapítvány)

  03.26. // A függőség testközelből // Vendég: Frankó András (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

   

   

  Prevenciós csoportfoglalkozások előzetes videói:


  A PÁLYÁZATON KÍVÜL ISKOLAI FELVILÁGOSÍTÓ ELŐADÁSOKAT IS TARTUNK

  Az előadásainkat a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, az 5-8. és a 9-12. évfolyamos diákok számára tartjuk. A diákok minden esetben érdeklődők, nyitottak, a találkozásokra inkább az interaktív jelző az igaz, mint az egyoldalú tájékoztatás.

  Drogprevenciós csoportfoglalkozásaink célja, hogy az abban részt vevő fiatalok ismereteire épülve, alapvetően az ő tudásukat, tapasztalataikat kiegészítve, élményeikre, kérdéseikre alapozva dolgozzunk egy közös témán, amik adott esetben nemcsak a droghasználattal kapcsolatosak. A fogalmi kereteket kitágítva foglalkozunk pl. kortárs kapcsolódási problémákkal, családi konfliktusok feldolgozásával, iskolai teljesítmény-helyzetekkel kapcsolatos nehézségekkel. További célunk, hogy a prevenciós feladatok – azaz ismeretátadás, attitűd formálás – olyan formában valósuljanak meg, ami az elrettentés helyett inkább a megértést, befogadást, valamint az egymás és a közösség felé történő felelősségérzetet erősíti.

  Eddigi prevenciós munkánk tapasztalataként elmondhatjuk, hogy a gyermekek és fiatalok hiányos ismeretekkel rendelkeznek a drog és egyéb függőségek területén. Sokszor a gyerekek/fiatalok egymástól vagy az Internetről tájékozódnak e témában, így nem mindig kapnak valódi információt és választ kérdéseikre. Legtöbb esetben a szülők és a pedagógusok a felkészültség hiánya miatt nem tudnak kellő tájékoztatást adni a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre. A foglalkozások során lehetőség nyílik a szabad kérdésfeltevésre, és a válaszokon keresztül a szükségletek kielégítésére.
  A foglalkozás 2 tanóra.

  Iskoláknak további információ és jelentkezés:
   
  Markó Mónika, email: marko.monika@kmo.kispest.hu


  A PÁLYÁZATON KÍVÜL AZ F20 KISPESTI PREVENCIÓS IFJÚSÁGI KLUBBAN,
  ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELYFOGLALKOZÁSOKAT IS TARTUNK
  1191 Budapest, Fő u. 20.


  A KMO Művelődési Ház „Mondj Nemet!” Komplex Prevenciós Programja és a Kispesti Gyermekjóléti Központ együttműködésével folytatódik már az 1997 óta megkezdett munka, régi és új szabadidős programokkal, önismereti foglalkozásokkal a képzőművészet eszközeivel. Szeretettel várjuk az iskolásokat (10-16 éves gyerekeket) a kreatív önkifejezés jegyében. Sajátítsd el a rajzolás, festés, kosárfonás, agyagozás, gyöngyfűzés, nemezelés, szalvéta technika tevékenységét. Örömteli önkifejezés, jó társaság, kreatív kikapcsolódás.

  FONTOS! A foglalkozásokon való részvétel előzetes jelentkezéssel történik!

   
  A foglalkozásokat vezeti: Nyitrai Zsóka szociálpedagógus
  A programokon való részvétel díjtalan!

  További információ: Markó Mónika, tel.: 282-9752/0106, email: marko.monika@kmo.kispest.hu


 

ElégedettségmérésNyitott Könyvespolc a KÖKI Terminál II. emeletén!

 

KMO Művelődési ház

1191 Budapest, Teleki u. 50.
Tel.: 282-9736, 282-9826
Fax: 282-9752/0113
e-mail: kmo@kispest.hu
honlap: www.kmo.hu

Nyitva tartás:

hétfő-péntek: 8.00-21:00
szombat-vasárnap: rendezvénytől függően