ÁllásFőoldalra

Aktuális álláslehetőség        

 


A KMO Művelődési Központ

gondnoksági munkatárs és berendező

munkakör betöltésére keres munkatársat.


 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
               

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, munkaidőkeret alapján

A munkavégzés helye: Budapest, 1191 Budapest, Teleki u. 50.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gondnoksági területéhez tartozó feladatok ellátása, (karbantartások, javítások, állagmegóvás, stb.) Nyilvántartások vezetése, anyagbeszerzés, baleset- és tűzvédelmi feladatok ellátása. Rendezvényekhez szükséges teremberendezések, műszaki ügyelet biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés,
  •       büntetlen előélet
  •       magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       fényképes szakmai önéletrajz
  •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
          eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton KMO Művelődési Központ titkárságán vagy emailen: gaborica@kmo.kispest.hu címen.

 


Az Intézmény a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából, a pályázó pályázati anyagában szereplő személyes adatait a 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése alapján az állásra jelentkezők önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A pályázati anyagot a kiválasztási eljárás során az Intézmény vezetője, illetve az intézményvezető által megjelölt vezető munkatárs ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére az Intézmény nem Önt választotta, személyes adatai a pályázati eljárást követően törlésre kerülnek. Amennyiben Ön külön nyilatkozatban kéri, önéletrajza a későbbi álláslehetőségek betöltése érdekében megőrzésre kerül. 

ElégedettségmérésNyitott Könyvespolc a KÖKI Terminál II. emeletén!

 

KMO Művelődési Központ

1191 Budapest, Teleki u. 50.
Tel.: 282-9736, 282-9826
Fax: 282-9752/0113
e-mail: kmo@kispest.hu
honlap: www.kmo.hu

Nyitva tartás:

hétfő-péntek: 8.00-21:00
szombat-vasárnap: rendezvénytől függően