HázirendFőoldalra

1. A KMO Művelődési Központot – a zártkörű rendezvények kivételével – nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja.

2. A KMO Művelődési Központot – a nyári időszak kivételével- minden nap 8.00-21.00 óráig van nyitva. Ettől eltérő nyitva tartást az igazgató rendelhet el egyedi esetben. Működési feltételek (víz, energiaszolgáltatás, fűtés stb.) hiánya esetén a művelődési ház nem nyit ki.

3. A nyitvatartási idő alatt intézkedni az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, távollétükben a szolgálatos (ügyeletes) népművelő jogosult. Baleset, rosszullét vagy más váratlan esemény bekövetkeztekor, annak észlelője az intézmény munkatársát (népművelő, gondnok, portás) kérje intézkedésre.

4. A vendégek zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak betartásával, megfelelő kultúrált magatartással segítse minden látogató.

5. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és felszereléseinek rendeltetésszerű használata minden látogató érdeke és kötelessége

6. A szándékosan okozott vagy felelőtlen magatartás következtében előállott kárért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.

7. Tilos a dohányzás az épület egész területén, kivéve a dohányzásra kijelölt helyet, melyet látható helyen kifüggesztett tábla jelez.

8. A művelődési ház irodáiban a vendég csak ügyintézés céljából tartózkodhat. Az intézmény irodai telefonjait csak annak állandó, illetve megbízott munkatársai vehetik igénybe a takarékosság maximális betartásával.

9. Elveszett tárgyakkal kapcsolatban a portán adnak felvilágosítást. Levél és más küldemények elhelyezése ugyancsak a portán történik.

10. Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyváltás.

11. Rendezvények alkalmával a látogatók személyes tárgyainak megóvása érdekében a ruhatár  működése esetén annak használata kötelező.

12. Étel-ital fogyasztása – a vendéglátással egybekötött rendezvényeken kívül – csak és kizárólag a büfé területén történhet.

13. A balesetek elkerülése végett babakocsit az emeletre felvinni tilos!

14. A művelődési ház látogatói észrevételeiket, javaslataikat a szolgálatos népművelővel közölhetik. Ha az esetleges problémáikra adott válasz nem kielégítő, keressék meg az igazgatót.

 

Elégedettségmérés

 


 

 

KMO Művelődési Központ

1191 Budapest, Teleki u. 50.
Tel.: 282-9736, 282-9826
Fax: 282-9752/0113
e-mail: kmo@kispest.hu
honlap: www.kmo.hu

Nyitva tartás:

hétfő-péntek: 8.00-21:00
szombat-vasárnap: rendezvénytől függően