Műfajok
Helyszínek
Jegyek
×
Eseménynaptár
Terembérlés Tudnivalók a terembérlésről
Terembérlés
Programfüzet
Házirend Főoldalra

1. A KMO Művelődési Központ és Könyvtár – a zártkörű rendezvények kivételével – nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja.

2. A KMO Művelődési Központot és Könyvtárat – a nyári időszak kivételével- minden nap 8.00-21.00 óráig van nyitva. Ettől eltérő nyitva tartást az igazgató rendelhet el egyedi esetben. Működési feltételek (víz, energiaszolgáltatás, fűtés stb.) hiánya esetén a művelődési központ nem nyit ki.

3. A nyitvatartási idő alatt intézkedni az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, távollétükben a szolgálatos (ügyeletes) munkatárs jogosult. Baleset, rosszullét vagy más váratlan esemény bekövetkeztekor, annak észlelője az intézmény munkatársát (szervező, gondnok, portás) kérje intézkedésre.

4. A vendégek zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak betartásával, megfelelő kultúrált magatartással segítse minden látogató.

5. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és felszereléseinek rendeltetésszerű használata minden látogató érdeke és kötelessége.

6. A szándékosan okozott vagy felelőtlen magatartás következtében bekövetkezett kárért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.

7. Tilos a dohányzás az épület egész területén, kivéve a dohányzásra kijelölt helyet, melyet látható helyen kifüggesztett tábla jelez.

8. A művelődési központ irodáiban a vendég csak ügyintézés céljából tartózkodhat. Az intézmény irodai telefonjait csak annak állandó, illetve megbízott munkatársai vehetik igénybe a takarékosság maximális betartásával.

9. Elveszett tárgyakkal kapcsolatban a portán adnak felvilágosítást. Levél és más küldemények elhelyezése ugyancsak a portán történik.

10. Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyváltás.

11. Rendezvények alkalmával a látogatók személyes tárgyainak megóvása érdekében a ruhatár  működése esetén annak használata kötelező.

12. Étel-ital fogyasztása – a vendéglátással egybekötött rendezvényeken kívül – csak és kizárólag a büfé területén történhet.

13. A balesetek elkerülése végett babakocsit az emeletre felvinni tilos!

14. A művelődési központunk látogatói észrevételeiket, javaslataikat a szolgálatos szervezővel, munkatárssal közölhetik. Ha az esetleges problémáikra adott válasz nem kielégítő, keressék meg az igazgatót.

 Elégedettségmérés

KMO Művelődési Központ és Könyvtár - Minden jog fenntartva!