Műfajok
Helyszínek
×
Tagság

 

BEIRATKOZÁS A KÖNYVTÁRBA

 

Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött könyveket nem juttatják vissza lejárati határidőn belül a könyvtárba, késedelmi díjat kell fizetniük.
A lejárati határidőn túl plusz 7 napos türelmi időt biztosítunk díjfizetés nélkül.
Ezt követően a késedelmi díj összege 5 Ft/ dokumentum/ nap.
Elveszett olvasójegyet – érvényes könyvtári tagság esetén – 100 Ft összeg ellenében tudjuk pótolni.

A szolgáltatások köre:
A könyvtár

  • állományát a könyvtár három olvasói helyiségében helyben használatra bocsátja
  • állományának e célra rendelt részét kölcsönzi
  • tájékoztatást ad a hazai és külföldi könyvtári szolgáltatásokról
  • általános információs szolgáltatásokat nyújt állománya, katalógusa, illetve külső adatbázisok alapján
  • a beiratkozott olvasók számára két gépen díjmentes internetezési lehetőséget biztosít.
A szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás
A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználókról és beiratkozott olvasóiról egyaránt nyilvántartást vezet.
A könyvtárba minden tizennyolcadik életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat.
A tizennyolc éven aluli személy csak a gondviselő (szülő) írásbeli felelősségvállalásával iratkozhat be.
A beiratkozási űrlap kitöltése a személyi igazolvány (útlevél) alapján történik. A könyvtár a személyes adatok védelméről köteles gondoskodni.
A beiratkozás egy évre szól.

Az adott évre érvényes beiratkozási díjat a könyvtárban közzé kell tenni.
A könyvtárba nem kell beiratkozási díjat fizetnie a könyvtárak, a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak, a XIX. kerület önkormányzata által fenntartott óvodák és iskolák pedagógusainak és a kerületi közművelődési intézmények munkatársainak, valamint a hatvanöt éven felülieknek és a tizenhat éven aluliaknak. Diákigazolvánnyal rendelkezők a beiratkozási díj ötven százalékát fizetik. A kedvezményekre való jogosultságot minden beiratkozáskor igazolni kell.
 Az olvasótér használata
Az olvasótér állománya szabadon levehető a polcokról, a dokumentumokat használat után az asztalon kell hagyni vagy a könyvtárosnak vissza kell adni.
A könyvtár olvasóterében található számítógépen érhető el a könyvtár elektronikus katalógusa.
A számítógép és lejátszók használatához a könyvtárosok adnak segítséget és útbaigazítást. A gépeket csak a felügyeletet végző könyvtáros kapcsolhatja be, és indíthatja újra, a gépek programbeállításait az olvasók nem változtathatják meg, nem telepíthetnek szoftver-terméket.
Kölcsönzés
A könyvtár kölcsönzési szempontból két állományrészre tagolódik:
– kölcsönzési állomány; minden egysége kölcsönözhető
– kézikönyvtári; e dokumentumok nem kölcsönözhetők. A korlátozás alól rendkívüli esetben az igazgató felmentést adhat
– a kölcsönzés csak érvényes beiratkozással, a kölcsönző cédula aláírásával történhet
– kölcsönzés hosszabbítása a határidő lejárta előtt, személyesen, telefonon, e-mailben történhet
– tartozás rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető
– a könyvtár a határidő lejárta után 7 nap türelmi időt ad, majd késedelmi díjat számol fel
– az olvasó az elvesztett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal pótolni, vagy a könyvtár megítélése szerint tartalmában azonos más kiadással, vagy a könyvtár által megállapított értékét megtéríteni
– egy olvasó egyidejűleg három dokumentumot kölcsönözhet
– a kölcsönzés időtartama egy hónap; hosszabbítást két alkalommal lehet kérni
– a hosszabbításra vonatkozó kérést a határidő lejárta előtt szükséges jelezni
– lejárt határidejű tartozás esetén nem adható ki újabb dokumentum

 

KMO Művelődési Központ és Könyvtár - Minden jog fenntartva!